Gondolbillett 2 dagar (inkl. sykkel). Bruk eksisterande keycard

Dato: Onsdag 18 sep 2019 - lørdag 30 nov 2019